گروه مشاورین

گر به دنبال ثبت شرکت در سوئد هستید،
اگر به دنبال راه حل مشکلات روزمره خود هستید،
اگر برای ارتباط گرفتن با ادارات سوئد، دچار مشکل شده اید و یا برای نامه نگاری(به زبان سوئدی) با دادگاه ها و اماکن اداری احتیاج به کمک دارید و میخواهید با بهترین و با تجربه ترین فرد در این زمینه تماس بگیرید،
ما برای کمک در مورد تمام مشکلات شما در سوئد ، کنارتان هستیم.

Harald: ۰۷۳۶۴۱۵۶۰۰
Kevin: ۰۷۰۰۹۹۵۲۲۹