Rådgivningstjenester

Behøver du råd og idéer for å nå ditt mål? Eller står du fast og vet ikke hvilken vei du skal gå videre? Da er det bare å kontakte Språksmed.

Tilsammen tar vi fram det beste for deg!

Vi skriver ned og dokumenterer hva du vil og finner løsninger. Ofte kan enkle løsninger være bra, men vi er ikke redde for kompliserte problemer heller.

Kontakt oss – så setter vi opp en tid for et møte.

Språksmed har kompetanse innen en mengde livsområder. Det kan handle om samfunnsorientering, integrasjon, foreningsliv, lag og organisasjoner, hvordan du kontakter myndigheter og bedrifter, fortetningsaker, salg, auksjoner, miljøarbeid, teknikk, IT-support, skolearbeide, attester, kontakt med advokater, jurister, tingretten, kommunale eller statlige myndigheter med mer.


Hvordan vet du at du har fått et bra råd?

Et bra råd skal kjennes i hjertet. Hvis du er fornøyd er vi fornøyd. Men – vær oppmerksom på at ved komplekse saker som tar tid er det ikke relevant å ta seieren på forskudd. Det kan være saker som dukker opp og vi får begynne arbeidet på nytt.


Hvilke garantier har jeg?

Du kan være trygg og sikker på at de råd vi gir deg under normale omstendigheter er det beste for deg – du er med under hele prosessen. I og med at vi intervjuer deg og gjør arbeidet tilsammen bygger vi opp en relasjon som sikkerstiller at du får bra rådgivning. Hvis du under arbeidet oppfatter at de råd og anbefalinger du får ikke kjennes rett eller ikke gir deg rett svar, avbryter vi samarbeidet.


Hva hender hvis du får feil råd? 

Språksmed vil alltid forsøke å se til at de råd og forslag du får gir beste mulige løsning. Vi har ingenting å skjule – og sannheten er at det ikke finnes noen garanti i verden for at noens råd alltid er feilfrie. Men – i og med at vi overblikker flere områder – og i samarbeide med deg går igjennom alle detaljer meget nøye, så bruker det å gå bra. Vi gir råd som du kan håndtere – men vi gir deg også oppgaver som du selv må løse. Det er et samspill. Og hvordan kan vi forsikre oss om at du forstår de råd vi gir deg? Vi tar ansvar – og vi liter på at du også tar ansvar.

Hvis en rådgivning ble feil, kan de avhenge av flere faktorer:

  • Språksmed fikk for lite informasjon eller tid til å håndtere saken.
  • Bedrifter, kommunale eller statlige myndigheter har endret sine vilkår.
  • Kundens forutfattede meninger – hvis du ikke har tillit til oss fungerer det ikke.

Hva må du selv bidra med?

En rådgivningstjeneste er en kunst. Når vi tilsammen tar fram en anbefaling og råd liter vi på at du gjør din del. Kanskje må du selv ta fram papir, attester, bekreftelser, dokument fra andre myndigheter og materiale som behøves får at du skal få så bra hjelp som mulig. Hvis du ikke gjør det? Hvordan kan vi da hjelpe deg? Det å få hjelp krever insatser fra din side. Hvis du er villig til det, da bruker det ikke være noe problem.