Rådgivningstjänster

Behöver du råd och idéer för att nå ditt mål? Eller står du fast i valet och kvalet och vet inte hur du ska gå vidare i ärendet? Då är det bara att kontakta oss.

Tillsammans tar vi fram det bästa för dig.

Vi skriver ner och dokumenterar vad du vill och hittar lösningar. Ofta kan enkla lösningar vara det bästa, men vi är inte rädd för komplicerade problem heller.

Kontakta oss – så sätter vi upp en tid för ett möte.

Din språksmed har kompetens inom en mängd områden i livet. Det kan handla om samhällsorientering, integrationsarbete, föreningslivet, hur man kontaktar myndigheter och företag, affärstänk, klagomål, försäljning, skolarbete, intyg, kontakt med advokater och jurister, kontakt med tingsrätten eller kommunala och statliga myndigheter med mer.


Hur vet du att du har fått ett bra råd?

Ett bra råd ska kännas i hjärtat. Om du är nöjd är vi nöjd. Men – var uppmärksam på at vid komplexa ärenden som tar tid är det inte relevant att ta segern på förskott. Det kan vara att något oförutsett händer och vi får börja om från början.


Vilka garantier har jag?

Du kan vara trygg och säker på att de råd vi ger under normala omständigheter är det bästa för dig. I och med att vi intervjuer dig och gör arbetet tillsammans bygger vi upp en relation som säkerställer att ditt råd blir bra. Om du under arbetet uppfattar att det råd du får från Språksmed inte känns rätt eller inte ger dig rätt svar, avbryter vi samarbetet.


Vad händer om du får fel råd? 

Språksmed försöker alltid att säkerställa att de råd och förslag vi ger dig ska ge bäst möjliga lösning. Vi har inget att dölja – och sanningen är att det inte finns någon garanti i världen för att någons råd alltid är felfria. Men – i och med att vi överblickar flera områden, och i samarbete med dig går igenom alla detaljer noggrant så brukar det gå bra. Vi ger dig råd som du kan hantera – men vi ger dig även uppgifter som du måste lösa. Det är ett samspel. Och hur säkerställer vi oss för att du förstår råden vi ger dig?  Vi tar ansvar – och vi litar på att du tar ansvar.

Om ett råd var fel, kan det bero på flera faktorer:

  • Språksmed fick för lite information eller tid till att hantera ärendet
  • Företag, kommunala eller statliga myndigheter ändrade sina villkor
  • Kundens förutfattade meningar – om du inte har tillit fungerar det inte

Vad är dina åtaganden?

Det att ge råd är en konst. När vi tillsammans tar fram en rekommendation litar vi på att du gör din del. Kanske du själv måste ta fram papper, intyg, bekräftelser, material som behövs för att din hjälp ska bli så bra som möjligt? Om du inte gör det? Hur ska vi då kunna hjälpa dig. Att få hjälp kräver insatser från din sida. Och om du är villigt till det, då brukar det inte vara något problem.